Arvonmääritys


Tältä sivulta löydät ratkaisuja yrityksen arvonmääritystä koskeviin ongelmatilanteisiin.

Diskontatun kassavirran menetelmä tuottaa negatiivisen arvostuksen

Tarkista ensimmäisenä yrityksen ensimmäisen ennustevuoden käyttökate. Jos käyttökate on alle nollan, myös diskontatun kassavirran tuottama arvostus on tyypillisesti negatiivinen. Tämä kuitenkin huomioidaan automaattisesti lopullista arvostusta määritettäessä: jos diskontatun kassavirran menetelmä tuottaa negatiivisen valuaation, sitä ei huomioida lainkaan.

Jos käyttökate on positiivinen ja tästä huolimatta arvostus tuottaa negatiivisia lukuja, on syynä todennäköisimmin liian suuri liikevaihdon kasvuennuste. Virhe aiheutuu laskettaessa vapaalle kassavirralle ns. terminaaliarvoa, eli viimeisen ennustevuoden jälkeiseltä ajalta saatavaa laskennallista kassavirtaa. Kaava on muotoa ( viimeisen ennustevuoden vapaa kassavirta / ( pääoman keskimääräinen kustannus – liikevaihdon kasvun terminaaliarvo ) ).

Kuten kaavastakin nähdään, liikevaihdon kasvuennusteen ollessa pääoman keskimääräistä kustannusta suurempi kaava tuottaa negatiivisia arvoja. Tämä ei kuitenkaan ole missään tilanteessa realistista: pääoman keskimääräinen kustannus on tyypillisesti 10-15 prosentin luokkaa, mutta yrityksen liikevaihdon ei missään nimessä voida olettaa kasvavan loputtomiin tällaista vauhtia. Ehdoton maksimi liikevaihdon kasvuennusteelle on pitkän aikavälin odotettu bruttokansantuotteen kasvu – jos liikevaihto kasvaisi BKT:ta nopeammin, se kattaisi riittävän ajan kuluessa koko maailman bruttokansantuotteen, mikä ei tietenkään ole mahdollista. Suosittelemme realististen arvioiden saamiseksi asettamaan liikevaihdon kasvun terminaaliarvon enintään parin prosentin suuruiseksi.