Yrityksen arvon määrittäminen

Valuatumin järjestelmä laskee automaattisesti yritykselle arvonmäärityksen syötettyjen tilinpäätöslukujen ja ennusteiden pohjalta. Eri arvonmääritysmenetelmien käyttö ja suhteellinen painoarvo riippuvat yrityksen taloudellisista tunnusluvuista.

Arvonmääritysmenetelmien painokertoimet

Toimialan arvostuskertoimet

Arvonmääritysraportin generointi

valuatum has written 9 articles