Yrityksen arvon määrittäminen


Valuatumin järjestelmä laskee automaattisesti yritykselle arvonmäärityksen syötettyjen tilinpäätöslukujen ja ennusteiden pohjalta. Eri arvonmääritysmenetelmien käyttö ja suhteellinen painoarvo riippuvat yrityksen taloudellisista tunnusluvuista.

Arvonmääritysmenetelmien painokertoimet

Pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan arvonmäärityksessä käytettävien menetelmien suhteellisia painokertoimia Yritysnäkymät-sivujen Painokertoimet-välilehdellä. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät valitaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippuen. Menetelmät, niiden käyttötapaukset ja painokertoimet on esitelty alla olevassa kuvassa.

valuaatiopolku_fi

Nettotuloksen ollessa positiivinen käytetään taulukossa ylimpänä näkyviä menetelmiä (1). Jos taas yrityksen nettotulos on negatiivinen, mutta käyttökate positiivinen, arvonmääritys tapahtuu taulukon keskimmäisten menetelmien (2) pohjalta. Tässä on eritelty tapaukset, joissa yrityksen diskontattu kassavirta (DCF) on negatiivinen tai positiivinen; vain toista näistä painokertoimista käytetään riippuen DCF:n arvosta. Yrityksen diskontatun kassavirran ollessa negatiivinen on syytä antaa painokertoimen arvoksi 0, koska se tuottaa yrityksen arvolle negatiivisen arvion. Kun sekä nettotulos että käyttökate ovat negatiivisia, käytetään taulukon alimpana näkyviä menetelmiä.

Painokertoimille on empiirisen datan pohjalta määritetty oletusarvot, jotka tuottavat keskimäärin tarkimpia arvioita yrityksen arvosta. Voit kuitenkin halutessasi muokata painokertoimia; tämä tapahtuu samaan tapaan kuin tilinpäätösennusteiden muuttaminen klikkaamalla ”Muuta ennusteita” -painiketta ja tallentamalla malli, kun halutut muutokset on tehty.

Painokertoimia muokatessa on huomioitava, että yrityksen arvonmääritykseen käytettävien kertoimien summan tulisi aina olla 100 % – muulloin arvonmääritys antaa harhaanjohtavia tuloksia.

Toimialan arvostuskertoimet

P/E- ja EV/EBITDA-menetelmissä käytettävät toimialan arvostuskertoimet löytyvät samalta välilehdeltä kuin arvonmääritysmetodien painokertoimet. P/E- ja EV/EBITDA-menetelmät käyttävät oletusarvona laajan tilinpäätösdatan pohjalta laskettuja toimialakohtaisia kertoimia. Jos haluat korvata nämä omilla arvioillasi, voit muokata syötettävien kertoimien arvoja (taulukon ylimmät rivit). Kun näitä arvoja on muutettu, järjestelmä käyttää niitä P/E- ja EV/EBITDA-menetelmien arvonmäärityksessä. Jos arvoja ei muokata (eli ne ovat 0), käytetään taulukon alimmilla riveillä näytettäviä oletusarvoja.

arvmäär_toimiala_multiplet

Arvonmääritysraportin generointi

Valuatumin järjestelmän kautta voit tulostaa yritykselle automaattisia arvonmääritysraportteja. Klikkaa sivun ylälaidasta ”Generoi valuaatioraportti” ja valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta haluamasi asetukset. Raporttia ei ole mielekästä generoida ennen ennusteiden luomista, koska arvonmääritys pohjautuu osittain tilinpäätösennusteisiin.

Jos olet tehnyt muokkauksia ennusteisiin, on syytä varmistaa, että oma mallisi on valittuna (mallin valinnasta tarkemmin täällä); muussa tapauksessa raportti generoidaan muokkaamattomien lukujen pohjalta. Voit generoida rajattoman määrän raportteja kaikille yrityksille, joiden tietoihin sinulla on käyttöoikeus.