Yritysvertailut


Vertailut-sivulla voit tarkastella yritysten tunnuslukuja kuvaajien ja ranking-listojen avulla.

cr_valikko_comparisons

XY-graafit

XY-graafit-sivulla voit vertailla yrityksiä kahden tunnusluvun suhteen. Yritykset merkitään pisteinä XY-kuvaajalle, jonka kumpikin akseli kuvaa toista valituista muuttujista. XY-graafit löytyvät päävalikon kautta “Dynaamiset vertailut” -otsikon alta.

Oletussivu on alla olevan kuvan mukainen. Pudotusvalikosta löytyvät kaikki tallennetut, eri kriteereillä tuotetut XY-kuvaajat. Voit myös valita omia kriteerejä eri rajauksilla; tästä lisää seuraavassa osiossa.

xy_scatter_1

 

Vertailukriteerien valitseminen

Voit valita vertailtavat muuttujat klikkaamalla painiketta “Lisää uusi kriteeri”. Tällöin aukeaa ponnahdusikkuna, jossa määritetään haluttu muuttuja ja tilikausi.

Etsi ensin pudotusvalikosta haluamasi tunnusluku. Valitse tämän jälkeen tilikausi, jonka lukuja haluat tarkastella kuvaajassa ja klikkaa “Lisää”.

Voit lisätä vertailumuuttujia haluamasi määrän. Näistä kuitenkin vain kahta käytetään yhdellä kertaa XY-kuvaajan muodostamiseen.

Voit määrittää kaikille vertailumuuttujille ylä- ja alarajat, jolloin niiden ulkopuolelle jäävät yritykset jätetään huomioimatta. Voit myös käyttää merkittävästi poikkeavien arvojen poistamiseen valintaruutua “Poista poikkeavat”. Tällöin järjestelmä laskee automaattisesti arvot, jotka poikkeavat keskimääräisestä niin paljon, että niiden käyttäminen vertailussa ei ole mielekästä. Jos olet asettanut omat raja-arvot ja valinnut “Poista poikkeavat”, itse asettamiasi arvoja käytetään ensisijaisesti. Jos toinen kentistä on jätetty tyhjäksi, siihen lasketaan tällöin automaattinen raja-arvo.

HUOM! Prosenttiarvoisille muuttujille syötetyt minimi- ja maksimiarvot tulkitaan automaattisesti prosenteiksi. Jos haluat asettaa esimerkiksi ROE-%:lle ylärajan 200%, kirjoita kenttään 200.

Voit halutessasi vaihtaa kuvaajan luomisessa käytettäviä muuttujia valitsemalla haluamasi vertailumuuttujan sarakkeissa “X-akseli” ja “Y-akseli”. Muuttujien poistaminen listalta tapahtuu punaista rastia klikkaamalla.

Vertailtavien yritysten valitseminen

Vertailussa käytettäviä yrityksiä voit säädellä oikean yläkulman pudotusvalikoiden kautta. Ylemmässä valikossa listataan NACE-koodien mukaan eri toimialat, joista voit valita haluamasi. Alemmasta taas löytyvät omat yrityslistasi. Voit käyttää joko vain toista valikkoa tai molempia; on siis mahdollista vertailla yksittäisen toimialan yrityksiä, oman yrityslistasi yrityksiä tai omalle listallesi kuuluvia tietyn toimialan yrityksiä.

XY-kuvaajan generointi

Kun olet valinnut haluamasi muuttujat, tilikaudet ja yritykset, klikkaa “Päivitä rajauksilla”. Näytölle ilmestyy latauskuvake, joka poistuu, kun kuvaaja on valmis. Sivu päivittyy automaattisesti ja näyttää kuvaajan annetuilla ehdoilla.

Listalle kuuluvat yritykset esitetään kuvaajassa sinisinä pisteinä. Tämän lisäksi kuvaajalla näkyvät valitun toimialan keskiarvo ja mediaani vaaleansinisellä sekä kaikkien tietokannan yritysten keskiarvo ja mediaani violetilla värillä.

Viemällä hiiren jonkin kuvaajan pisteen päälle aukeaa lisätietoikkuna, josta näet yrityksen nimen sekä vertailtavien tunnuslukujen tarkat arvot.

Kaikki kuvaajassa näytettävät yritykset on listattu kuvan alapuolelle. Klikkaamalla yrityksen nimeä listalla pääset sen yritysnäkymäsivuille. Listalla näytetään myös keskiarvo ja mediaani toimialalle sekä kaikille yrityksille yhteensä.

Voit valita listalla näytettävien yritysten määrän kuvaajan alapuolella olevasta pudotusvalikosta. Mikäli vertailujoukon kaikki yritykset eivät mahdu yhdelle sivulle, voit selata niitä alalaidan painikkeiden avulla.

HUOM! Kuvaajalla näytetään vain ne yritykset, jotka kullakin hetkellä näkyvät listalla. Sivun vaihtaminen siis muuttaa kuvaajan näkymää.

Vertailuiden tallentaminen

Jos haluat säilyttää tekemäsi vertailun ilman, että sen asetukset täytyy joka kerta valita uudelleen, voit tallentaa tekemäsi vertailulistan. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, klikkaa “Tallenna nykyiset kriteerit”. Valitse listalle haluamasi nimi ja klikkaa “Tallenna”.

Tallennetut listasi näkyvät sivun ylälaidassa pudotusvalikossa. Etsi valikosta haluamasi lista ja klikkaa, jolloin sivu ladataan automaattisesti uudelleen listan mukaisilla kriteereillä.

Ranking-listat

Ranking-listat löytyvät Dynaamiset vertailut-valikon alaotsikon “Dynaaminen Ranking” takaa. Listoissa yrityksiä luokitellaan jonkin tiettyjen tunnuslukujen arvojen perusteella.

Ennen muutosten tekemistä sivu on lähestulkoon identtinen XY-kuvaajien sivun kanssa, ja sisältää samat painikkeet. Myös ranking-sivulla voit käyttää valmiiksi tallennettuja listoja tai luoda omiasi haluamillasi muuttujilla ja rajoitteilla.

Vertailukriteerien valitseminen

Vertailukriteerit valitaan ranking-listoille pitkälti samalla tavalla kuin XY-kuvaajiinkin. Uuden vertailumuuttujan lisääminen tehdään “Lisää uusi kriteeri” -painikkeesta, ja ponnahdusikkunassa määritellään haluttu muuttuja ja tilikausi.

Voit määrittää myös ranking-listojen muuttujille minimi- ja maksimiarvot, joiden ulkopuolisia yrityksiä ei lisätä listalle. Merkitsevien numeroiden määrää voit säädellä nuolinäppäimistä. Muuttujia voi poistaa punaisen rastipainikkeen avulla. Oikean laidan nuolikuvakkeilla voit siirtää muuttujia listalla ylös- ja alaspäin. Yritykset järjestetään listalle ylimpänä olevan muuttujan mukaisesti.

Vertailtavien yritysten valitseminen

Yritykset valitaan täsmälleen samoin kuin XY-kuvaajiinkin, ks. XY-kuvaajat.

Ranking-listan generointi

Ranking-lista generoidaan samoin kuin XY-kuvaajatkin “Päivitä rajauksilla” -painikkeesta. Latauksen valmistuttua sivu päivittyy automaattisesti näyttämään valittujen kriteerien mukaista listausta.

Voit muuttaa listattujen yritysten järjestystä klikkaamalla sarakkeiden otsikoita. Tällöin listaus tehdään uudelleen valitun sarakkeen perusteella suurimmasta pienimpään. Klikkaamalla saman sarakkeen otsikkoa uudelleen voit listata yritykset tunnusluvun perusteella pienimmästä suurimpaan. Listan järjestämiskriteerinä käytettävä sarake on merkitty harmaalla nuolella alaspäin (suurimmasta pienimpään) tai ylöspäin (pienimmästä suurimpaan).

Voit valita sivulla näkyvien yritysten määrän listan yläpuolisesta pudotusvalikosta. Navigointi sivujen välillä tapahtuu alalaidan “Siirry sivulle” -kentän sekä “Edellinen” ja “Seuraava”-painikkeiden avulla.

Ranking-listan tallentaminen

Ranking-listan tallennus toimii täsmälleen samoin kuin XY-kuvaajienkin, ks. XY-kuvaajat.